Stowarzyszenie Międzynarodowej Solidarności z Azją


Kim jesteśmy?

ASIA Group Poland

ASIA Group Poland została stworzona aby pomóc w zachowaniu drogocennej kultury, tradycji i duchowości Tybetańczyków. Naszym głównym celem jest wspieranie wybranych projektów prowadzonych przez główną siedzibę ASIA w Rzymie.

ASIA Onlus

Misją ASIA jest praca na kontynencie azjatyckim, a zwłaszcza w regionie Himalajów, na rzecz rozwoju ekonomicznego, społecznego, kulturowego i poprawy warunków sanitarnych populacji i mniejszości, których etniczne i kulturowe przetrwanie zostało zagrozone.